Dünya Optik, Göz, Gözlük
Büyüteç

Kornea Ülseri

Kornea üzerinde oluşan açık bir yaradır. Kornea tabakasındaki mukoza ya da deri yapılarının yitirilmesi sonucunda gelişir. Kornea ülserinin en yaygın nedeni, bakteri, virüs ve mi-set (mantar) kökenli enfeksiyonlardır. Gözde herhangi bir aşınma, kontakt lens kullanımı, kortikosteroid esaslı ilaçlar (kortizon türevleri) korneada bu tür bir rahatsızlığa yolaçabilir. Kornea son derece hassas bir doku olduğundan, enfeksiyon geliştiğinde duyarlılığı büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle de kornea ülserinin, ilk ve en belirgin işareti, sancıdır. Kornea duyarlılığının herhangi bir nedenle azalması ve yitirilmesi de gözün bu hassas dokusunda ülsere neden olabilir. Kornea ülserine yakalanan kişilerin, kontakt lens kullanımı sırasında da benzer belirtiler yaşadıkları, soğuğun neden olduğu yüz siniri paralizinden şikayet ettikleri ve çeşitli nedenlerle göz aşınmalarından yakındıkları gözlenmektedir. Kornea ülseri, kimi zaman görme bulanıklığı yapmakla birlikte, bu her zaman ortaya çıkan bir belirti değildir. Ancak yoğun bir gözyaşarması gündeme gelir ve özellikle bakteri kökenli kornea ülserinde, müküs salgısı oluşur.

BURUN KÖKENLİ KORNEA ÜLSERİ: Mevsime bağlı soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar sonucunda, gözyaşı kanallarında oluşan bir enfeksiyon nedeniyle oluşan ülserdir. Yoğun bir sancı, göz yaşarması ve ışığa karşı aşırı duyarlılıkla kendini gösterir. Bu belirtilere, burundan, özellikle de hasta gözün bulunduğu taraftan gelen, müküs içerikli yoğun bir sıvı eşlik eder. Limbusa yakın bir alanda, beyazımsı küçük bir leke belirir ve bu lekenin yakınlarında konjuntivanın kızardığı gözlenir. Ardından da oval bir ülser oluşur. Rahatsızlık yaklaşık bir hafta sürer, çevre hatları düzensiz beyazımsı bir leke bırakır.

MOREN ÜLSERİ: Ender görülen bir kornea ülseridir. Genellikle çok uzun bir süre önce konjuntiva ülseri gelişen kişilerde görülür. Ülser korneanın kenarında başlar ve giderek ortasına doğru yayılır, ardından da alt katmanlarına iner. Durdurulmadığı taktirde, bu süreç aylar boyunca devam eder ve son derece yoğun bir sancı, gözyaşarması, ışığa karşı duyarlılık, kornea çevresinde kızarıklık gibi belirtilerle büyük rahatsızlık verir. Enfeksiyonun doğası bugün için henüz bilinmemektedir.

SERPİGİNOSA: Genellikle harman mevsimi çiftçilerde sıklıkla yaşandığından, harman keratiti olarak da tanımlanır. Sonuçta, korneaya küçük cisimlerin kaçması sonucunda geliştiğinden, işçiler, özellikle de inşaat işçileri ve duvarcılarda da sık görülür. Ülser, kornea üzerinde bir dizi küçük yaranın neden olduğu hafif travramalar sonucunda gelişir. Ancak ülserin gelişmesi için yalnızca küçük çaplı travmalar yeterli değildir. Gözyaşı kesesinde daha önce gelişmiş ve ihmal edilmiş bir enfeksiyonun gözyaşı salgısına yerleştirdiği mikroplar, travramalarla birleşerek ülserleşmeyi gündeme getirir. Bu şekilde, mikroorganizmaların saldırısına uğrayan küçük yaralar ülserleşir. Güçlü bir sancı, göz yaşarması ve göze yabancı bir cisim kaçmış duygusu, hastalığın tipik belirtileridir. Belirtiler 24 saat içinde iyice belirginleşir, görüş bulanıklaşır, gözyaşarması artar, göz kızarır ve kornea üzerinde sarımsı bir leke oluşur.

Bir başka tipik belirtisi de, bütün ülserlerde olduğu gibi ipopiondur. Bu noktada hemen müdahale edilmediği taktirde, gözün daha derinlerdeki katmanlarına da inerek, korneada perforasyona neden olabilir. Hastalık bu aşamaya geldiğinde, güçlü bir sancı başlar, göz-kapakları kasılır ve saydam sıvı dışarı akar.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Kornea ülserinin tedavisi donanımlı göz kliniklerinde gerçekleştirilmelidir. Mikroorganizmaların belirlenebilmesi için hassas aletlerle teşhis edilmesi gerekir. Hastalığın kesin nedeni ortaya çıkıncaya dek, etki alanı geniş antibiyotik göz damlaları ve pomatlar uygulanır. İlacın lokal yoğunlaşmasını sağlamak amacıyla, konjunktivanın altından antibiyotik iğne de yapılabilir. Kirpiksi cisimdeki spazmlara bağlı olarak ortaya çıkan yoğun sancıyı dindirmek için siklopejik olarak tanımlanan ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar sancıyı dindirmenin yan ısıra, gözbebeğini büyüterek, iris ve göz merceği arasında yeni oluşumların gündeme gelmesini de önler. İçerdikleri çok çeşitli yan etkilere rağmen, lokal iltihaplanmayı iyileştirdiğinden, kortizon esaslı ilaçlarda doktor gözetiminde uygulanır.